اسپری فیکس رولوشن مات و کنترل کننده چربی

قابل استفاده به همراه اسپری پرو فیکس رولوشن
قابل استفاده در آب و هوای گرم و شرجی
جلوگیری از محو شدن و ریختن آرایش
ضدخشونت علیه حیوانات و وگان
افزایش دوام آرایش تا 12 ساعت
ایجاد پایانی مات روی پوست
کنترل کننده چربی پوست
دارای بافتی بسیار سبک