خط چشم ماژیکی رولوشن مشکی

پوشش کامل چشم
دارای رنگدانه های غنی و بسیار مشکی
قلم موی ماژیکی و انعطاف پذیر
دوام و ماندگاری بالا
دارای قلم مویی با نوک تیز
ایجاد خطوط دقیق و ظریف
بدون ایجاد پوسته پوسته شدن
دارای رنگدانه های بسیار پر ر نگ
بدون پخش شدن و ایجاد تیرگی دور چشم