پالت سایه ایکس ایکس رولوشن اکسترا نود

پالت سایه رولوشن ایکس ترا نود
بافت کره ای که بخوبی روی پوست می نشیند
شامل رنگهای مات و شاین درخشان
ضدخشونت علیه حیوانات
قابلیت ترکیب بالا
رنگدهی عالی
ماندگاری بالا
وگان