پالت سایه رولوشن ایکس ایکس Plicit

1,595,000تومان

شامل 66 رنگ سایه با تنوع بی نظیر است. 6 رنگ با ابعاد بزرگتر (3.5 گرم) و 60 رنگ (1 گرم) همسان هم در این پلت دیده می شود که ترکیبی از رنگهای مات و شاین می باشد. هر تناژی از رنگ صورتی که مدنظرتان باشد را در این پلت صورتی رولوشن می توانید داشته باشید.

پالت سایه ایکس ایکس رولوشن اصل
پالت سایه رولوشن ایکس ایکس Plicit

1,595,000تومان