Author Archives: lili_b80

علت منافذ باز پوست

منافذ باز پوست

منافذ باز پوست، روزنه های فولیکول مو هستند و راهی برای فرار عرق و سایر سموم بدن از پوست می باشند. منافذ بزرگ روی سطح پوست دیده می شوند. معمولا منافذ باز روی پوست های چرب و پوست هایی که دچار پیری شده اند دیده می شوند و ممکن است با آلودگی و چربی هایی […]